The Best bookmaker bet365 Bonus

Służby

1. Służba Katechetyczna - lider Danuta Lesińska

Jest dyrektorem służby i wraz z nauczycielami naucza, wychowuje oraz zachęca dzieci do bliskiej relacji z Bogiem. Jest to służba niezwykle ważna, gdyż pomaga kształtować umysły i charaktery dzieci już od najmłodszych lat, aby w przyszłości mogło się rozwijać Królestwo Boże. Danuta koordynuje i nadzoruje wszelkie działania w kościele oraz ewangelizacyjne, aby usłużyć w chrześcijański sposób dzieciom spoza środowiska społeczności zielonoświątkowej.

 

 

 
2  Służba Muzyczna - lider  Jarosław Gockowski

To służba, która ma duży wpływ na atmosferę i klimat podczas wszelkich zgromadzeń organizowanych w ramach sprawowania kultu i działalności Kościoła Zielonoświątkowego. Lider służby nadzoruje i osobiście troszczy się o jakość muzyczną i duchową członków tej służby poprzez organizowanie nauczania i seminariów oraz konferencji.

 

 

 


3.  Służba Finansowa -  lider Mariola Wichman

Finanse nie tylko w domu, ale też i w zborze odgrywają olbrzymią rolę. Liderka sumiennie nadzoruje tę służbę w zborze oraz sprawuje pieczę nad wszelkimi rozliczeniami w ramach funkcjonowania wszelkich służb w zborze. Odpowiada za zgodność zapisów dokumentacji oraz prawidłowość wpływów i wydatków . Nadzoruje zbieranie i przyjmowanie wpływów do kasy zborowej jak i rozliczanie zaliczek.

 

 

 
Sylwia14. Służba Młodzieżowa - lider Sylwia Gałkowska

Praca z młodzieżą wymaga nieprzeciętnego zaangażowania i determinacji, aby pozyskać uwagę i serca młodych ludzi, którzy są przyszłością zboru. Z uwagi na to, że młodzież wymaga nieustanego wsparcia i zachęty, powstała służba, w której nadzoruje się i motywuje liderów grup młodzieżowych do zaangażowania się na rzecz duchowego wzrostu zborowej młodzieży. W służbie tej organizuje się spotkania wewnątrz zboru jak i na zewnątrz, docierając z ewangelią do młodych osób nieznających Chrystusa. Aktualności na fanpage Facebook.

 

 

 
5.  Służba Więzienna - lider Witold Budzyn

Pragniemy docierać z ewangelią do każdej grupy społecznej, również do więźniów. Aby spełnić Boże nakazy i pragnienia, powołaliśmy służbę i lidera, który jest kapelanem, koordynującym służbę w Zakładach Karnych w Sztumie oraz Czersku. Wraz z pozostałymi członkami służby jest wierny swemu powołaniu przez systematyczne prowadzenie spotkań w więziennych kaplicach, świetlicach oraz salach gimnastycznych. Organizuje koncerty chrześcijańskich zespołów muzycznych i grup artystycznych.

 

 


6. Służba Porządkowa - lider Maria Osowska 

Bóg jest Bogiem porządku, dlatego też pragniemy w naszym zborze zachować biblijne standardy podczas przeprowadzania różnych spotkań i uroczystości. Liderka zachęca i wspiera osoby zaangażowane w utrzymanie ładu i porządku na niedzielnych nabożeństwach, wydarzeniach ewangelizacyjnych, koncertach, seminariach i konferencjach.

 

 

 
7.  Kawiarenka zborowa -  lider Beata Gleinert
Kto by nie chciał miło i przyjemnie spędzić czas w gronie kulturalnych ludzi. Właśnie kawiarenka zborowa jest miejscem, gdzie można spędzić wyjątkowo miło i owocnie czas przy kawie, herbacie i ciastku. Kawiarenkę wspierają osoby, które służą w niej na stałe od wielu już lat oraz grupy domowe. Otwieramy ją zaraz po pierwszym niedzielnym nabożeństwie, około godziny 11.00, a zamykamy około godz. 14.00 Panuje tam swobodna atmosfera sprzyjająca rozmowom w pięknie i gustownie urządzonym pomieszczeniu nad kaplicą.

 

 

 
8.  Multimedia - lider Piotr Woliński

W obecnym czasie wokół nas wszechobecny jest świat nowych technologii, a nasz kościół nie chce odstawać od obecnych trendów i rozwija się też w ramach przekazu multimedialnego. Lider służby wspiera zbór podczas zgromadzeń Kościoła Zielonoświątkowego w Tczewie takich, jak : nabożeństwa, seminaria, konferencje ,wyświetlając teksty piosenek, ogłoszenia, filmiki, reklamy działań kościoła, nagrywając kazania i świadectwa. Jest to służba, która swoimi środkami przekazu oddziałuje w sposób istotny na funkcjonowanie całego zboru, zwłaszcza, gdy przekazuje treści, obrazy, dźwięk jak najlepszej jakości.

 

 

 
9. Księgarnia - lider Kasia Klukowska

Chcemy rozwijać się ,wykorzystując wszelkie dostępne nam sposoby; służba ta oferuje największy w naszym mieście wybór ewangelicznej literatury chrześcijańskiej. Oczywiście począwszy od Biblii, najważniejszej chrześcijańskiej książki, po takie pozycje, jak komentarze, poradniki dla małżeństw, książki dla dzieci i młodzieży, rozważania i teologiczne studium Biblii, książki z dziedziny psychologii i powieści. Polecamy również kalendarze, płyty muzyki chrześcijańskiej oraz chrześcijańskie gadżety.

 

 

 

10.Służba Akustyczna – lider Radosław Czerniewski

Jakość docierającego do nas dźwięku decyduje w dużym stopniu o zaangażowaniu się słuchaczy podczas słuchania treści, które docierają do nas na wszelkich spotkaniach. Dużym wyzwaniem jest uzyskanie odpowiedniej jakości dźwięku podczas dużych zgromadzeń. To zadanie powierzyliśmy Radosławowi, który skutecznie i dobrze realizuje powierzone mu zadania, starannie doskonaląc i pouczając pozyskiwanych członków służby.

 

 

 

11. Służba Artystyczna – lider Marzena Mikołajska

Ten rodzaj usługi sprawia, że nasze nabożeństwa są ubogacone o taniec z flagami oraz scenki, które przypominają nam chrześcijańskie wartości i pogłębiają ich zrozumienie. Zaletą członków służby jest kreatywność odzwierciedlająca moc Ducha Świętego ,który ożywia ludzkie serca i umysły.

 

 

 

 

12. Służba Techniczna – lider Janusz Słomski

W każdym domu mieszkańcy dążą, aby warunki życia rodziny były jak najlepsze, również w Bożej rodzinie w kościele pragniemy osiągać jak najlepsze standardy. Służba techniczna zapewnia je nam od wielu już lat, modernizując i adaptując pomieszczenia oraz naprawiając urządzenia niezbędne do naszego funkcjonowania. 

 

 


Jonatan Cymanowski13. Biblioteczka zborowa - prowadzi Jonatan Cymanowski

Można tu wypożyczyć książki o tematyce chrześcijańskiej, od komentarzy i biografii bohaterów wiary do pięknych powieści. Biblioteczka otwarta jest po pierwszym niedzielnym nabożeństwie.

* Jeśli masz w domu książki, które już przeczytałeś i chciałbyś się nimi podzielić z innymi, to będziemy wdzięczni za zasilenie naszego zbioru.

The best bookmaker bet365

Free Premuim Templates by BIGTheme

Informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. politka prywatności.

Akceptuję cookies z tej strony.