The Best bookmaker bet365 Bonus

Opis grup domowych

Grupy domowe ( liczące do 12 osób )  od początku istnienia zboru stanowiły i stanowią podstawowy sposób pracy duszpasterskiej. W związku z tym, że Pismo Święte jest dla nas autorytetem w sprawach życia kościoła, podobnie jak pierwsi chrześcijanie spotykamy się w małych grupach w domach.


Dz. Ap. 2,46 Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca....
Dz. Ap. 2,12  ... udał się do domu Marii, matki Jana, którego nazywano Markiem, gdzie było wielu zgromadzonych na modlitwie.

 

Służenie przez małe grupy przyczyniło się do znaczącego rozwoju zboru. Tak jak komórka biologiczna jest podstawową formą życia organizmu ludzkiego, tak podstawą życia Kościoła jest grupa domowa. Można by zadać pytanie: dlaczego zbór opiera swoją pracę duszpasterską na grupach domowych ? Jest tak, ponieważ jesteśmy nastawiony na relacje, które powodują łatwiejsze docieranie do wszystkich osób. Oczywiście, budujemy relacje podczas dużych zgromadzeń ( nabożeństwa ), ale z doświadczenia wiemy, że relacje lepiej buduje się w małych grupach. Forma pracy duszpasterskiej przez grupy domowe umożliwia każdemu członkowi grupy rozwój poprzez służenie innym. Życie w grupach domowych powoduje, że nie jesteśmy ograniczeni do jednego miejsca czy budynku.


Korzyści wynikające z dobrego funkcjonowania grup są znaczące, np.:                                                          
- w małych grupach osoby mają większe poczucie współodpowiedzialności i są wdrażane w służbę.
- możliwy jest rozwój charakteru członka grupy dzięki bliskim relacjom
- mała liczba członków grupy zapewnia odpowiednią jakość opieki duszpasterskiej
- członkowie grup są osobiście zaangażowani w docieranie do nienawróconych
- ludzie mogą osobiście zobaczyć przykład chrześcijańskiej wspólnoty


The best bookmaker bet365

Free Premuim Templates by BIGTheme

Informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. politka prywatności.

Akceptuję cookies z tej strony.