The Best bookmaker bet365 Bonus

Rada Zboru

1. Janusz Meisser

Pastor - odpowiedzialny za kształtowanie wizji rozwoju zboru. Prowadzi sekcję grup domowych dla dorosłych, służbę nauczania i misyjną. Nadzoruje sekcję grup młodzieżowych, służbę katechetyczną oraz placówkę w Starogardzie Gdańskim, a także służbę muzyczną, porządkową, multimedialną, akustyczną i więzienną.

 

 

 

2. Jarosław Gockowski

Kieruje Służbą Muzyczną, troszczy się o jakość uwielbienia podczas nabożeństw, wspiera i nadzoruje zespoły muzyczne, chór, nagłośnienie, służbę artystyczną.

 

 

 

 

3. Danuta Lesińska

Dyrektor Służby Katechetycznej; współpracuje z nauczycielami - katechetami - naucza, wychowuje oraz zachęca dzieci do bliskiej relacji z Bogiem. Koordynuje wszelkie działania ewangelizacyjne na rzecz dzieci spoza środowiska kościoła.

 

 

 

4. Mariola Wichman

Prowadzi Służbę Finansową, sprawuje pieczę nad wszelkimi rozliczeniami w ramach funkcjonowania służb i zboru. Odpowiada za zgodność zapisów dokumentacji oraz prawidłowość wpływów i wydatków . Nadzoruje i angażuje się w czynnościach zbierania i przyjmowania wpływów do kasy zborowej jak i rozliczania zaliczek.

 

 

 


5. Piotr Woliński

Jest odpowiedzialny za nowoczesne media w naszym kościele - obsługę multimedialną nabożeństw, obecność kościoła w Internecie i inne związane z tym zagadnienia. W przeszłości służył jako lider służby młodzieżowej oraz lider zespołu uwielbienia.

 

 

 

6. Witold Budzyn

Kapelan zborowej Służby Więziennej; glosi ewangelię więźniom w zakładach karnych w Sztumie, Czersku oraz Grudziądzu. Wraz z pozostałymi członkami tej służby systematycznie prowadzi spotkania w kaplicach, świetlicach oraz salach gimnastycznych. Organizuje koncerty chrześcijańskich zespołów muzycznych, pantomimy i scenki przekazując treści i słowa, które zmieniają życie uczestników tych spotkań.

 

 

 

Sylwia7. Sylwia Gałkowska

Lider Służby Młodzieżowej; nadzoruje i motywuje liderów grup młodzieżowych do zaangażowania się na rzecz duchowego wzrostu młodzieży. Inspiruje i organizuje spotkania w ramach służby wewnątrz zboru jak i na zewnątrz, docierając z ewangelią do młodych osób nieznających Chrystusa.

 

 

 

< Pastor | Historia zboru >

 

The best bookmaker bet365

Free Premuim Templates by BIGTheme

Informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. politka prywatności.

Akceptuję cookies z tej strony.